Skånes besöksnäring

Skånes besöksnäring

MacNeale har arbetat med Skånes besöksnäring i över 10 år. Vi har varit med om en fantastisk utveckling, från en omsättning på 7,8 miljarder 2004 till över 18 miljarder 2011.

Under dessa år har vi fått det stora förtroendet att skapa Skånes största produktioner för att locka både nationella och internationella besökare till vår vackra region. Vi har skaffat oss en gedigen kunskap om Skånes och Öresundsregionens utbud. Flera marknadsföringsprojekt har varit samarbeten mellan Skåne och Själland.

Tidningar och magasin
Vi har stor erfarenhet av att producera tidningar, magasin och guider som medfinansierats av näringslivet. Tidningen Skåneavisen, som startades 2004 hade över 3 miljoner läsare år 2011.

Idékoncept
Vi har även tagit fram flera olika idékoncept och genomfört dem, bland annat för skånska viner. Inför den stora turistiska mässan i Göteborg bjöd vi in sju av de största vingårdar för att representera Skåne i montern, eller rättare sagt i vinbaren! Det blev succé!

Alla projekt
Relaterade projekt