Lund Convention Bureau

Lund Convention Bureau

Forskning är navet i utvecklingen och det är viktigt att lyfta fram vilka framsteg som har gjorts. Att arrangera en kongress eller konferens är ett utmärkt sätt att synliggöra pågående forskningsarbete.

MacNeale fick i uppdrag att producera en konferens/kongressbroschyr, vars syfte är att inspirera forskare och andra experter att arrangera större konferenser eller vetenskapliga möten i Lund. Broschyren innehåller även en pedagogisk del med detaljerad information om hur en konferens planeras och vilken hjälp som finns att få vid genomförandet.

Alla projekt
Relaterade projekt