Impel AB

Impel AB

Impel AB är ett väletablerat företag på OEM marknaden.

Impel AB är specialiserade på att utveckla unika produkter och systemlösningar inom flödesteknik. MacNeale fick i uppdrag att profilera företaget och göra produktsortimentet mer tillgängligt på marknaden.

Vi producerade en ny webbsida med fullständig lösning för hantering av produktinformation via en central databas med olika möjligheter för publicering.

Det innebär att även den fysiska produktkatalogen hämtar informationen från databasen och kunden slipper kostnader för originalframställning och korrekturläsning.

Kunden är nöjd med resultatet och trafiken till webbplatsen har ökat.

Relaterade projekt