Beulco Armatur AB

Beulco Armatur AB

MacNeale samarbetar med Beulco Armatur
– en av VVS-branschens ledande aktörer.

www.beulcoarmatur.se

Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom VVS-marknaden. Utvecklingen går mot allt smartare VVS-lösningar som prefabriceras.

Vi fick i uppdrag att profilera Beulco Armatur och skapa en helt ny kommunikationsplattform för företagets tre affärsområden – Standard, Teknik och Prefab. I uppdraget ingick även produktion av en ny webbsida och lanseringsarbete av en ny prefabricerad produktlösning.

Content marketing blev en viktig del i arbetet. Vi producerade ett omfattande innehåll som användes i samtliga kanaler. Det redaktionella materialet innehöll intressanta fakta som både inspirerade och utbildade målgrupperna.

Vi vidareutvecklade Beulco Armaturs profilprogram och producerade en ny webbsida med fullständig lösning för hantering av produktinformation via en central databas med olika möjligheter för publicering.

Lanseringspaketet innehöll: Strategi, content marketing, profilering, webbproduktion, PR-arbete, fotografering, produktion av 3D-bilder, mässmonter med mera.

Beulco Armatur har stärkt sin marknadsnärvaro genom att förbättra kommunikationen och tillgängligheten av områdena Standard, Teknik och Prefabricerade produktlösningar.
Med mycket innehåll i egna kanaler i kombination med marknadsföring i köpt media och PR blev lanseringen lyckosam.

Relaterade projekt