MacNeale – Skånes första content marketing byrå

Vi är en fullservicebyrå med en gedigen kompetens inom både marknadsföring och redaktionell information. Vår kompetens inom båda områdena gör att vi kan skapa banbrytande kommunikation, som hjälper våra kunder att nå sina affärsmål.
● ● ●

B2B, B2C och offentlig verksamhet

Vi har valt att inte nischa oss inom en specifik bransch, utan vi jobbar med uppdrag inom business-to-business, business-to-consumer samt offentliga verksamheter. Bredden stärker vårt strategi- och idéarbete.

Content marketing

MacNeale har jobbat med content marketing långt innan det blev ett modeord. Men då handlade det främst om kundtidningar, vilket fortfarande är en viktig kanal för att skapa långsiktiga kundrelationer.

Anledningen till att content marketing efterfrågas allt mer beror på att företagen äger allt fler mediekanaler, som kontinuerligt måste fyllas på med innehåll av hög kvalitet. Det har visat sig att de företag som finns där kunderna söker och tillgodoser deras behov av kvalitativt innehåll, oftast vinner affären och kundernas lojalitet idag.

Utöver företagens egna kanaler gäller det att välja rätt externa kanaler. Vi hjälper våra kunder att välja de rätta och mest träffsäkra kanalerna. Vi startar alltid med att bygga en innehållsbaserad strategi, en s k Contentstrategi.

Engagemang

MacNeale lägger ett stort engagemang på att bygga långvariga kundrelationer. Ju bättre vi lär känna våra kunder, desto starkare resultat uppnår vi tillsammans. Vi är skickliga på att hitta företagens guldkorn och föra ut dessa på ett intresseväckande sätt. På områden där vi inte själva har en djup expertis, samarbetar vi med partners som har olika spetskompetenser.

Vi arbetar alltid med integrerad kommunikation i form av digitala kanaler, print och PR för att bygga starka varumärken över tid.

Branschkunskaper

MacNeale har under åren jobbat med uppdragsgivare inom flera olika branscher. Vi ser detta som en stor fördel när vi skapar innehåll. Vi har branschkunskaper inom följande områden:

 • Besöksnäringen,
  nationell och internationell
 • Bygg
 • Elbilar
 • Emballage
 • Energi
 • Evenemang
 • Finansiell information
 • Förpackningar
 • Hälsa/sjukvård
 • Innovationer
 • Kommuninformation
 • Kultur
 • Livsmedel
 • Miljö
 • Plast
 • Prefab
 • Regioninformation
 • Skönhet/hygien
 • Tandvård
 • Utbildning
 • Vattenrening
 • VVS

Kontaktformulär

Namn:

E-post:

Telefon:

Meddelande: